Testiranje

Provera znanja

Nakon položenog teorijskog ispita kandidat se upućuje na lekarski pregled

SAZNAJ VIŠE
Auto skola Orbis provera znanja
Auto Skola Orbis / Nova lokacija